1/8

vizuální styl Agronomické fakulty MendelU

Prezentační materiály Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se dlouhodobě potýkaly s problémem velké roztříštěnosti a nejednotnosti. Vytvořili jsme jí tak jednotný vizuální styl, který rozšířil stávající manuál značky, a s několika novými prvky jsme definovali kompaktní a zároveň velmi pestrý styl aplikovatelný na nejrůznější propagační a prezentační materiály.

 

klient: Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

rok: 2018